New fees for 2018

The below fees will apply from the first of March 2018.

AVGIFTER / FEES

 

 

PASS / PASSPORTS                                      SEK / SAR

 Vanligt pass, nationellt ID-kort  / Ordinary passport, National ID-card                             1,400 / 675

Provisoriskit  pass / Emergency passport                                                                              1,600 / 770

Främlingspass / Aliens passport                                                                                           

750 / 360

Provisoriskt främlingspass / Emergency alien’s passport                                            

 500 / 240                                                                                                                                                   

 

VISUMANSÖKNINGAR / VISA APPLICATIONS                                                          EUR / SAR

                                                                                                                                                                                                                    

Korttidsvisering/Entry visa (Schengen, C & D)                                                                         60/280

Barn 6-12 år / Children ages from 6 – 12  years old                                                                35 / 165

Barn under 6 år / Children under 6 years                                                                

 ingen avgift /no fee

 

UAT (UPPEHÅLLSTILLSTÅND) / RESIDENCE PERMIT          SEK / SAR

 

UAT för familjeankn. (adult) / UAT for family reunification  (adult)                                  1,500 / 720

UAT för familjeankn  (under 18) / UAT for family reunification (under 18)                       750 / 360

Uppehållstillstånd för studier / Residence Permit for studies                                          1,000 / 480

Uppehållstillstånd för anhöriga / Residence Permit for relatives of students (adult)                               

1,000 / 480

Uppehållstillstånd för anhöriga / Residence Permit for relatives (under 18)                   

500 / 240

Arbetsillstånd / Work Permit                                                                                                   2,000 / 960

Förlängning arbetsillstånd  / Extension of Work Permit                                                    1,000 / 480

Uppehållstillstånd för egna företagare / Residence permit for the self-employed       

2,000 / 960

Förlängning för egna företagare / Extension for self-employed  (eg. Business)          

2,000 / 960

Uppehållstillstånd för gästforskare / Residence permit for visiting researchers          

1,000 / 480

 

MEDBORGARSKAP / CITIZENSHIP                   SEK / SAR

 

Ansökan / Application age                                                                                                     1,500 / 720

Anmälan / Notification (for Swedish father, not married to foreign mother)                     175 /   85

 KÖRKORT / DRIVING LICENCE                 SEK / SAR

 Utlämnande av körkort / Driving licences                                                                             400 / 200

Om ärendet påbörjats och betalats i Sve / If started and paid in Sweden                    

150 / 75

Översättning, legalisering / Translation, legalisation                                                     

200 / 100

 

INTYG / CERTIFICATE                                                                                                      SEK / SAR

 Intyg, attest, legalisering / Certificates, authorisations, legalisations etc.                    

120 / 60

Levnadsintyg / Certificate of living                                                                                        ingen avgift /no fee

 

Marriage Fee

600 / 300

                                                                                                                                                                             (MOFA  2018/02 rate SAR 0.478149,  EUR 9.7570)