Mogućnost apliciranja elektronskim putem

Mogućnost elektronskog apliciranja za boravišnu dozvolu u Švedskoj na osnovu spajanja porodice postoji u svim švedskim ambasadama. Ukoliko podnosite zahtev elektronskim putem, dobićete instrukcije kako da ispunite aplikaciju i priložite potrebnu dokumentaciju. Prosečno vreme potrebno za obradu zahteva trenutno iznosi između 7 i 10 meseci, ali za one koji se opredele da zahtev podnesu preko interneta vreme za obradu će u većini slučajeva biti kraće. Švedski zavod za migracije nastoji da donese odluku u roku od 3 meseca kada je reč o elektronskim aplikacijama.

Ko može da podnese zahtev elektronskim putem?

Ukoliko imate najmanje 18 godina i posedujete validan nacionalni pasoš i imate suprugu/a ili partnerku/a koji živi u Švedskoj ili ukoliko planirate da se venčate ili živite zajedno sa osobom koja živi u Švedskoj ili ukoliko pak imate bliskog člana porodice koji živi u Švedskoj od kojeg zaviste.

Osoba s kojom tražite spajanje mora imati najmanje 18 godina i biti švedski državljanin ili imati trajnu boravišnu dozvolu u Švedskoj.

Imajte na umu da deca mlađa od 18 godina mogu aplicirati jedino zajedno sa roditeljem.

Ukoliko ne ispunjavate uslove za elektronsko podnošenje zahteva, moraćete lično podneti zahtev u švedskoj ambasadi u zemlji gde živite.

Više informacija o tome možete naći na
Kako podneti zahtev za boravišnu dozvolu

Zahtev za radnu i boravišnu dozvolu morate podneti u vašoj zemlji porekla ili u zemlji u kojoj imate boravišnu dozvolu. Ne smete boraviti u Švedskoj dok Zavod za migracije razmatra vaš zahtev. Nakon podnošenja zahteva ćete morati posetiti švedsku ambasadu kako biste obavili intervju i dali na uvid originalnu dokumentaciju koju ste priložili uz vaš zahtev. Imajte na umu da morate posetiti Švedsku ambasadu u vašoj zemlji porekla ili u zemlji u kojoj imate boravišnu dozvolu.

Sa kim tražite spajanje porodice

Na linkovima koji slede možete naći više informacija i pristupiti elektronskom podnošenju zahteva.

Ako ste venčani, u vezi ili ste živeli sa nekim ko sad živi u Švedskoj

Ako nameravate da se venčate, započnete vezu ili zajednički život sa nekim ko živi u Švedskoj

Ako tražite spajanje sa članom uže porodice od kojeg zavisite


Dokumentacija potrebna za elektronsko podnošenje zahteva za građane Srbije i Crne Gore

Navigation

Top