คำถามที่พบบ่อย

เราได้รวบรวมคำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเรื่องการยื่นขอวีซ่า  ใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตขอมีถิ่นพำนักตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วีซ่าสำหรับท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนระยะสั้น
ถาม                สามารถไปยื่นขอวีซ่าได้ที่ไหน
ตอบ
                ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับยื่น VFS GLOBALในกรุงเทพฯ กรุณาดู รายละเอียดได้ที่ https://www.vfsglobal.se/Thailand/Index.html

ถาม                จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอวีซ่า
ตอบ
                ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านจะไปทำอะไร ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือนหรือธุรกิจ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซต์ของวีเอฟเอสข้างต้น
 
ถาม                หากผู้สมัครไม่ใช่คนไทยหรือคนพม่าจะสามารถยื่นขอวีซ่าที่กรุงเทพฯได้หรือไม่
ตอบ
                หากผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติและอยู่ในไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าที่ไทยได้ ยกเว้นชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตถิ่นพำนักหรือใบอนุญาตทำงานในไทยที่ยังมีอายุใช้งานอยู่
ถาม                หากไปจ้างเอเยนต์ให้ทำเอกสารให้จะได้วีซ่าง่ายขึ้นหรือไม่
ตอบ
                เราไม่แนะนำให้ใช้บริการของเอเยนต์ใดๆทั้งสิ้น
 
ถาม                หากเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้นหลายประเทศต้องขอวีซ่าแบบเข้าออกหลายครั้งหรือไม่
ตอบ                ไม่จำเป็นเพราะวีซ่าแบบเข้าออกได้ครั้งเดียวก็สามารถใช้เดินทางเข้าออกผ่านได้ทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 
ถาม                หากเคยยื่นขอวีซ่ามาก่อนยังต้องใช้เอกสารใหม่ทั้งหมดหรือไม่
ตอบ               
ท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารใหม่ทุกครั้งที่ขอวีซ่า
 
ถาม                จะใช้วีซ่าอยู่ได้นานเท่าไหร่
ตอบ                ท่านสามารถอยู่ได้ตามจำนวนวันที่ปรากฏในวีซ่าสติ๊กเกอร์ และออกไม่เกินระยะเวลาที่วีซ่ามีผล  โปรดสังเกตว่าวีซ่าที่ออกให้จะมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีก 15 วันเพื่อให้ท่านสามารถยืดหยุ่นวันเดินทางได้ในกรณีจำเป็นเท่านั้น แต่ท่านจะสามารถอยู่ได้จริงตามจำนวนวันที่ระบุไว้เท่านั้น โปรดดูจากตัวอย่างด้านล่าง
  

ถาม                จะต้องทำอย่างไรหากต้องการอยู่มากกว่า90 วัน
ตอบ               
ในกรณีที่ต้องการอยู่นานกว่า 90 วัน ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตเยี่ยมเยือนระยะสั้น (visitor’s permit) ไม่ใช่วีซ่า ท่านต้องยื่นใบสมัครที่สถานทูตฯและกองตรวจคนเข้าเมืองที่สวีเดนจะเป็นคนพิจารณาและตัดสินใบสมัครของท่าน
 
ถาม                หากได้วีซ่าไปแล้วจะไปขอต่อวีซ่าที่สวีเดนได้หรือไม่
ตอบ
                หากมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ท่านจะอยู่มากกว่า 90 วัน ท่านอาจต้องดำเนินเรื่องขออยู่ต่อเป็นประเภท visitor’s permit ทั้งนี้ในครั้งที่ท่านยื่นขอวีซ่าไว้ตอนแรกนั้น ท่านได้ลงลายมือชื่อรับรองและรับทราบไปแล้วว่าท่านจะเดินทางกลับมาก่อนวีซ่าหมดอายุ ดังนั้นการดำเนินเรื่องขออยู่ต่อในสวีเดนเกินระยะเวลาวีซ่าที่ได้ในตอนแรกอาจส่งผลต่อการพิจารณาออกวีซ่าให้ในครั้งถัดไป แม้ว่าท่านจะได้รับอนุมัติให้อยู่ต่อจากกองตรวจคนเข้าเมืองสวีเดนก็ตาม
 
ใบอนุญาตขอมีถิ่นพำนักและทำงาน 
ถาม                ยื่นเรื่องขอไปอยู่กะแฟนแล้ว จะได้สัมภาษณ์เมื่อไหร่
ตอบ               
กองตรวจคนเข้าเมืองสวีเดนจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ท่านติดต่อสถานทูตฯเมื่อเรื่องของท่านพร้อมที่จะได้รับการสัมภาษณ์ หากท่านต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่ www.migrationsverket.se  
 
ถาม                ระยะเวลาในการดำเนินเรื่องและตัดสินผลนานเท่าไหร่
ตอบ
                ท่านสามารคตรวจสอบระยะเวลารอการตัดสินได้ที่เว็บไซต์ www.migrationsverket.se
 
ถาม                หากกำลังดำเนินเรื่องขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักที่สวีเดนไว้ จะขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือนซ้อนในขณะที่รอผลใบอนุญาตฯได้หรือไม่
ตอบ
                หากท่านเตรียมเอกสาร ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และมีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านจะออกจากประเทศสวีเดน (หรือประเทศอื่นๆในกลุ่มเชงเก้น) ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ ก็เป็นไปได้ที่ท่านจะสามารถยื่นขอวีซ่าระหว่างรอผลคำตัดสินใบอนุญาตขอมีถิ่นพำนักในสวีเดน
ถาม                แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าบัตรอนุญาตมีถิ่นพำนักในสวีเดนส่งมาสถานทูตฯแล้ว
ตอบ
                ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่าบัตรฯของท่านพร้อมให้มาติดต่อรับแล้ว โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ในการจัดส่งหลังจากมีผลอนุมัติ
 
ถาม                แล้วจำเป็นต้องรอรับบัตรอนุญาตฯนี้หรือไม่
ตอบ
                ท่านจำเป็นต้องรอเพื่อใช้บัตรฯนี้ถือเดินทางเข้าสวีเดน
 
ถาม                หากผู้สมัครเป็นชาวฟิลิปปินส์ จะต้องมากรุงเทพฯเพื่อเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูปหรือไม่
ตอบ                ใช่ ท่านต้องมาถ่ายรูปและเก็บลายนิ้วมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสั่งบัตรอนุญาตฯให้ท่านได้

Navigation

Top