Välkommen till Sveriges ambassad i Tokyo!

  • tokyo_1

    Sveriges ambassad Tokyo. Foto: © Åke E:son Lindman

  • tokyo_2

    Sveriges ambassad Tokyo. Foto: © Åke E:son Lindman

  • tokyo_3

    Sveriges ambassad Tokyo. Foto: © Åke E:son Lindman

Sveriges ambassad i Tokyo representerar Sverige och den svenska regeringen i Japan. Arbetsområdena omfattar politik och ekonomi, vetenskap och forskning, försvarssamarbete, främjande, press- och information, administration och konsulära frågor. Det finns svenska konsulat i Kobe och Fukuoka.

Ambassadör Magnus Robach har varit Sveriges ambassadör i Japan från hösten 2014. Ambassadör Robach är även ackrediterad till Marshallöarna, Mikronesien och Palau.

År 2018 firar Sverige och Japan 150 år av diplomatiska relationer. Jubiléet kommer att uppmärksammas genom en rad aktiviteter i både Japan och Sverige. Året ger oss en möjlighet att uppmärksamma befintligt svenskt-japanskt samarbete samt inspirera till nya och stärkta partnerskap inom olika områden. Fira gärna med oss! Läs här för mer information.

Ambassaden består av följande fem avdelningar:

Politiska och ekonomiska sektionen: Sektionen hanterar bilaterala politiska frågor. Kontoret skriver rapporter om politiska och ekonomiska händelser i Japan och i regionen samt rapporterar till Sveriges regering, och ansvarar för officiella besök och program.

Sektionen för information och främjande: Sektionen samordnar ambassadens arbete med att främja Sverige i Japan. Detta inkluderar kultur- och handelsfrämjande samt engagemang i frågor såsom jämställdhet och hållbarhet. Avdelningen sköter även ambassadens digitala kommunikation, inklusive sociala medier, samt kontakter med journalister.

Sektionen för innovation, forskning och högre utbildning: Avdelningens uppdrag är att stärka Sverige som en ledande kunskapsnation. Kontoret upprätthåller Sveriges globala kontakter inom forskning, innovation och högre utbildning samt analyserar och rapporterar om ämnesspecifika frågor.

Konsulära och administrativa sektionen: Sektionen sköter den dagliga driften av ambassaden samt ansvarar för konsulära frågor och migrationsärenden. Konsulära frågor inkluderar utfärdande av pass och stöd till svenska medborgare i nöd, medan migrationsfrågor rör Schengenvisum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Försvarsavdelningen: Försvarsattachén arbetar främst med att sprida kunskap om svensk försvarspolitik och fungerar som en länk mellan svenska och japanska försvarsmyndigheter. Försvarsattachén är även rådgivare till ambassadören i säkerhets- och försvarsrelaterade frågor.

Sveriges ambassad i Tokyo samarbetar med Business Sweden kontoret och Svenska Handelskammaren i Japan (SSCJ).

Ambassadbyggnaden: Sveriges ambassad har varit belägen på samma plats sedan 1959 då den svenska regeringen fick marken i gåva från en grupp svenska representanter. Den nuvarande ambassadbyggnaden har ritats av arkitekten Michael Granit som fann inspiration i solens rörelse. Ambassadbyggnaden öppnade 1991 och rymmer idag de olika delarna av ambassaden, Business Sweden kontoret och Svenska Handelskammaren i Japan (SCCJ). Byggnaden har även en utställningshall och ett auditorium som regelbundet används för olika tillställningar och evenemang. För mer information om dessa lokaler och bokningsmöjligheter, se här.