Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Guatemala 2014

Sveriges handel med Guatemala är begränsad, liksom närvaron av svenska företag. Sveriges export 2015 uppgick till 314 MSEK, (huvudsakligen verkstadsprodukter), me­dan importen från Guatemala nådde 43 MSEK under samma år  (huvudsakligen kaffe). Ericsson och ABB har kontor i landet och ett tjugotal andra företag representeras av lokala försäljningskontor.

Guatemala har en stabil ekonomis tillväxt med en BNP ökning med drygt fyra procent under 2015.  Landets skatteuttag är lägst i Latinamerika (knappt 11 procent), vilket  försvårar möjligheterna till sociala insatser och utveckling och resulterar i omfattande brister inom rättsväsendet och samhällstjänster. Korruptionen är omfattande. Under 2015-2016 har en rad omfattande brottsutredningar om korruption inom statsapparaten inletts regeringen omfattande ansvarig myndighet för skatteindrivning: SAT (Superintendencia de Administración Tributaria), kongressen och med kopplingar till medier och privatnäringsliv. Upplåningen har ökat under de sex senaste åren. Skuldkvoten håller sig fortfarande inom rimliga gränser.

Frihandels- och investeringsskyddsavtal

Det bi-regionala associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika är sedan hösten 2013 i kraft vad gäller handelsdelen i samtliga centralamerikanska länder. Detta innebär att ett frihandelsavtal reglerar handelsrelationerna mellan regionerna med regelbundna konsultationer för att följa upp dess efterlevnad.

Ett bilateralt investeringsskyddsavtal mellan Sverige och Guatemala undertecknades 2004.

Sidan uppdaterad 2016-11-30

 

Navigation

Top