Isabella Lövin och Karolina Skog deltar i nordiskt möte i Oslo

Tisdagen den 2 maj deltar klimatminister Isabella Lövin och miljöminister Karolina Skog i ett nordiskt klimat- och miljöministermöte i Oslo. En nordisk klimatdeklaration ska antas liksom en nordisk plaststrategi för att komma åt det växande problemet med plast i haven.

Under mötet kommer ministrarna också att diskutera en eventuell skrivelse till EU för att understryka vikten av att utveckla en mer ambitiös plaststrategi. På lunchen deltar de i en lansering av en nordisk strandstädardag som Håll Sverige Rent presenterar tillsammans med sina nordiska systerorganisationer.

I en tid då det råder politisk osäkerhet på flera håll i världen vill de nordiska klimatministrarna markera att de står eniga när det gäller att hantera klimatutmaningen. På dagordningen står därför en diskussion om hur de nordiska länderna kan visa ledarskap och bidra till ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet. På svenskt initiativ ska ministrarna också anta en gemensam klimatdeklaration "The Oslo Declaration on Nordic Climate Leadership". I deklarationen betonar de nordiska länderna sin beslutsamhet att fortsätta arbetet för en effektiv och välfungerande ambitionscykel i Parisavtalet, inklusive den stödjande dialogen 2018.

För att nå klimatmålen krävs att transportsektorn kraftigt minskar sina utsläpp och ställer om till fossilfria alternativ. Under mötet kommer ministrarna att diskutera gemensamma aktiviteter och insatser för att främja en omställning av de tunga transporterna inom Norden. Bland annat kommer man diskutera möjligheten till gemensamma inspel till EU-kommissionen och utbyta erfarenheter om hållbar användning av biodrivmedel i transportsektorn.

På mötet deltar också UNEPs chef Erik Solheim och de tidigare klimat- och miljöministrarna från Danmark och Norge, Connie Hedegaard och Tine Sundtoft. Norge är i år ordförande för Nordiska ministerrådet och den norske klimat- och miljöministern Vidar Helgesen leder mötet som äger rum på Maritimt museum i Oslo.

Navigation

Top